Kursy stacjonarne

Oferuję pełny zakres kursów języka angielskiego. Prowadzę zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, szkół średnich oraz osób dorosłych. Przygotowuję do egzaminów do szkół średnich i maturalnego, do egzaminów językowych Uniwersytetu Cambridge: FCECAECPE, do egzaminów LCCI (Londyńskiej Izby Handlowo Przemysłowej) oraz do egzaminów TELC (Certyfikaty Rady Europy).

Prowadzę zajęcia z języka ogólnego (General English) oraz kursy dostosowane do potrzeb zawodowych (Business English).

Od poziomu intermediate oferuję także kursy konwersacyjne, realizowane w oparciu o autentyczne materiały z telewizji i prasy anglojęzycznej, poruszające zagadnienia typowe dla współczesnego społeczeństwa i obejmujące różne gatunki językowe (dyskusje, wywiady, debaty, negocjacje).

Osobom, które nie mogą uczestniczyć w zajęciach grupowych lub efektywniej uczą się w mniejszym gronie, proponuję zajęcia indywidualne (one-to-one). Długość, częstotliwość oraz forma lekcji ustalane są w porozumieniu z Klientem, z uwzględnieniem jego sugestii.

Z myślą o tych, którzy mają trudności z przyswojeniem materiału realizowanego na lekcjach w szkole, uruchomiłam „Pogotowie Językowe”. Zajęcia mają charakter korepetycji i stanowią doraźną pomoc w nauce języka.

Lekcje angielskiego online