Lekcje online

Wirtualna klasa

W związku z pandemią koronawirusa wszystkie moje lekcje zostały przeniesione do świata wirtualnego. Poza tym, że uczymy się online, wszystko pozostało niezmienione.

Aby uczestniczyć w zajęciach w klasie wirtualnej, wymagane są jedynie:

– dostęp do Internetu,
– komputer, tablet lub smartfon,
– kamera internetowa, jeśli nie jest wbudowana w urządzenie.

W klasie wirtualnej wszyscy widzą i słyszą lektora oraz siebie nawzajem. Lekcje odbywają się w czasie rzeczywistym. Na zajęciach wykorzystujemy wiele dodatkowych narzędzi online, dzięki którym możemy obejrzeć krótkie video, przeczytać wybrane fragmenty książki lub razem wykonywać ćwiczenia gramatyczne. Wirtualna tablica pozwala także na notowanie przez lektora najważniejszych słówek i zwrotów, podczas gdy kursanci zaangażowani są w mówienie. Wszystkie materiały i notatki z zajęć wysyłane są bezpośrednio po skończeniu lekcji na maila kursantów lub ich rodziców/opiekunów w przypadku dzieci.

Oczywiście są także prace domowe w postaci przygotowania wypowiedzi ustnych na podstawie artykułów tekstowych, filmów video lub nagrań audio, jak również tradycyjnych ćwiczeń gramatycznych.

Wirtualne lekcje to szansa, aby pozostać w kontakcie z językiem angielskim lub wzbogacić swoje umiejętności!

Lekcje angielskiego online